Ghidul mănăstirilor și schiturilor din Republica Moldova

Mănăstirea „Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana”, s. Miciurin

Repere istorice. La 7 km vest de or. Drochia, în valea râului Răut, este amplasată o localitate relativ nouă numită Miciurin, întemeiată în anul 1921. Până la 28 octombrie 1949 satul a purtat toponimul Ghica-Vodă[1]. Unul din cartierele satului numit Odaia sau Birarovca găzduieşte mănăstirea în construcţie cu hramul Sfinţii şi Drepţii Părinţi Ioachim şi Ana. Potrivit mărturiilor localnicilor denumirea de Odaia vine de la ferma unui boier, iar cea de Birarovca de la denumirea unei Asociaţii agricole ce activează în sat.

Deşi în satul Miciurin este o biserică ortodoxă cu hramul Acoperământul Maicii Domnului, se decide înfiinţarea unei noi comunităţi religioase în cartierul Odaia. Iniţiativa vine din partea unor creştine din sat, precum şi din or. Drochia, care erau enoriaşele parohiei din s. Şurii Noi, în care din 28 noiembrie 1999 împreună cu ieromonahul Savvati (Cvasnîi) practicau citirea necontenită a Psaltirii. Astfel, s-a decis găsirea unui loc mai dosit, unde ar fi posibilă săvârşirea rugăciunii. În anul 2000 Gheorghe şi Lidia[2] Guţu donează temelia casei şi 20 ari de pământ în cartierul Odaia pentru construcţia unui sfânt aşezământ de maici.

Se decide înregistrarea temporară a parohiei cu hramul în cinstea icoanei Maicii Domnului Bucură-te Mireasă, Pururea Fecioară[3], deoarece nu erau nevoitoare pentru a înfiinţa o mănăstire.

Pe locul donat porneşte construcţia unui bloc de chilii cu paraclis în cinstea Sf. Mc. Adrian şi Natalia, sfinţit în anul 2002. La 13 septembrie 2003 se pune prima piatră la temelia bisericii cu hramul Bucură-te Mireasă, Pururea Fecioară, iar prima Sf. Liturghie cu sfinţirea Sfintei Mese este oficiată de Învierea Domnului în anul 2005. Sfântul locaş este ridicat după un proiect al unei biserici din Grecia.

În anul 2003 porneşte ridicarea clopotniţei. La temelia acesteia a fost descoperită chilia unui nevoitor, care se stabilise în apropierea moşiei boierului. Astăzi la o distanţă de circa 100 metri se păstrează casa unui boier şi pe alocuri tunelul ce coboară în vale, care odinioară servea drept frigider pentru produse. Funcţionează şi vechea fântână construită în formă de ulcior. Din vechea chilie s-au păstrat doar două porţiuni din pereţi, construiţi din cărămidă roşie.

Din anul 2007 se întemeiază schitul cu hramul Sf. Ioan Gură de Aur, amplasat pe teritoriul unei tabere de odihnă din s. Şuri, r. Drochia. Aici este pusă temelia unei biserici, iar cantina fostei instituţii a fost amenajată ca paraclis.

Ctitori. Nevoitoarele mărturisesc că Maica Domnului este cea care le ajută să ridice mănăstirea. Ea trimite mulţi oameni care fac lucrarea Domnului în ascuns, ajutând mănăstirea conform necesităţilor.

Obştea monahală.

Slujitori:

Schi-ieromonahul Nicolae (Marin Cvasnîi), duhovnic, născut la 14 aprilie 1975 în oraşul Făleşti. Din anul 1992 intră în obştea nou-înfiinţatei mănăstiri Nicoreni. La 10 aprilie 1995 – tuns monah cu numele Savatie, la 15 iunie 1997 hirotonit ierodiacon, iar la 14 ianuarie 1998 – în treapta de ieromonah. La 17 ianuarie 2004 primeşte schima cu numele Nicolae.

Preot Ghenadie Marian, cleric, născut la 1 septembrie 1971 în satul Horodişte, raionul Călăraşi. Urmează Şcoala Profesională Tehnică din satul Zguriţa, raionul Drochia (1986-1989). Activează în calitate de şofer mecanizator. În anul 1994 absolveşte şcoala de poliţie din Chişinău şi activează în calitate de poliţist de sector în raionul Drochia. În anul 2002 intră în mănăstire ca ascultător. Hirotonit diacon la 11 octombrie 2007, iar în treapta de preot la 12 octombrie 2007.

Monahia Ioachima (Ludmila Sacovschi), soră superioară, născută la 20 februarie 1980 în satul Bulbocii Vechi, raionul Soroca. Studiază la Şcoala de Cântăreţi de pe lângă Mănăstirea Chiştelniţa (1995-1997), apoi la Colegiul Pedagogic din Soroca (1997-2001). La 26 martie 2005 tunsă rasoforă, iar la 3 septembrie 2005 – călugărită.

Monahia Ana (Natalia Roibu), născută la 27 iulie 1984 în satul Şuri, raionul Drochia. După absolvirea Şcolii Medii, în anul 2001 vine la mănăstire. Tunsă întru rasoforă la 29 aprilie 2005, iar la 8 octombrie 2005 – călugărită.

Monahia Efimia (Ala Aramă), născută la 17 noiembrie 1984, în satul Bulbocii Vechi, raionul Soroca. După absolvirea Şcolii Medii Incomplete, în anul 2000 vine în mănăstire. Tunsă întru rasoforă la 24 iulie 2005, iar la 9 octombrie 2005 – călugărită.

Monahia Daria (Galina Gheorghelaş), născută la 19 august 1985, în satul Bulbocii Vechi, raionul Soroca. După absolvirea Şcolii Medii Incomplete, în anul 2000 vine la mănăstire. Tunsă întru rasoforă la 09 octombrie 2005 cu numele Ioana, iar la 31 martie 2006 – călugărită.

Monahia Sofia  (Evghenia Porcescu), născută la 15 martie 1978 în satul Chetrosu, raionul Drochia. Absolveşte Colegiul Industrial din Chişinău în anul 1997. În anul 2000 intră în mănăstire. Tunsă întru rasoforă la 14 octombrie 2005 cu numele Adriana, iar la 31 martie 2006 – călugărită.

Monahia Ilaria (Lucia Pricop), născută la 8 august 1977, în satul Şurii Noi, raionul Drochia. După absolvirea Şcolii Medii în anul 2000 intră în mănăstire, iar la 21 aprilie 2006 primeşte călugăria.

Monahia Vassa (Veronica Balan), născută la 5 ianuarie 1987 în satul Şuri, raionul Drochia. Absolveşte Şcoala Medie Generală. Fiind grav bolnavă decide în anul 2005 să intre în mănăstire. Tunsă întru rasoforă la 27 ianuarie 2006 cu numele Tatiana, iar la 24 aprilie 2006 – călugărită. În doi ani tânăra nevoitoare s-a vindecat.

Monahia Serafima (Elena Vârlan), născută la 13 februarie 1967 în satul Cerniţa, raionul Floreşti. Absolveşte Cursurile de Cusătorie din Chişinău şi activează mai mulţi ani în or. Bălţi. În anul 2000 intră în mănăstire. Tunsă întru rasoforă la 14 octombrie 2005 cu numele Grigoria, iar la 16 aprilie 2007 – călugărită.

Monahia Feodora (Vera Trichineţ), născută la 14 octombrie 1923, în satul Căinarii Vechi, raionul Soroca. Absolveşte Şcoala Serală din sat (1939-1941), apoi activează în colhoz din anul 1948. Acum zece ani pierde vederea şi în anul 2008 se retrage în mănăstire, iar la 18 aprilie 2009 primeşte monahismul.

Monahul David (Mihail Trinchineţ), născut la 15 noiembrie 1958 în satul Căinarii Vechi, raionul Soroca. În anul 1977 absolveşte Şcoala Profesională Tehnică din Floreşti, activând în calitate de electric şi macaragiu auto în oraşul Bălţi. Intră în mănăstire ca ascultător în anul 2007, iar la 25 aprilie 2008 – tuns monah.

Rasofora Virineea (Galina Vieru), născută la 6 februarie 1968 în satul Chetrosu, raionul Drochia. Studiază la Şcoala Profesională de Comerţ din Soroca, după care activează la Combinatele de Panificaţie din s. Zguriţa, raionul Drochia, apoi la cel din oraşul Drochia. Intră în mănăstire în anul 2002 şi tunsă rasoforă la 8 octombrie 2006.

Rasofora Magdalena (Raisa Catan), născută la 25 ianuarie 1967 în satul Cotova, raionul Drochia. Studiază la Colegiul Tehnologic din Chişinău (1982-1985) apoi activează în calitate de contabil în oraşul Drochia, apoi oraşul Soroca. În anul 2006 intră în mănăstire, iar la 3 august 2008 – tunsă rasoforă.

Rasofora Alexandra (Lidia Guţu), născută la 28 noiembrie 1966 în satul Glinjeni, raionul Făleşti. Studiază la Universitatea Pedagogică de Stat “A. Russo” din oraşul Bălţi (1984-1989) şi activează la Şcoala Profesională Tehnică din oraşul Drochia. Vine la mănăstire în anul 2002, iar la 18 aprilie 2009 – tunsă rasoforă.

Rasofora Ala (Ana Prisăcari), născută la 5 mai 1953 în satul Baroncea, raionul Drochia. Absolveşte Colegiul Financiar Bancar din Chişinău (1977) şi activează în calitate de contabil la Spitalul Raional Drochia. Intră în mănăstire în anul 2002, iar la 18 aprilie 2009 – tunsă rasoforă.

Rasofora Anastasia (Daniela Ungurean), născută la 10 octombrie 1976 în satul Şuri, raionul Drochia. Urmează Cursuri de Contabilitate, iar în anul 2003 intră în mănăstire. La 7 aprilie 2007 – tunsă rasoforă.

Ascultătoare:

Elena Dodon, născută la 21 iunie 1954 în oraşul Drochia. Absolveşte 8 clase şi activează în calitate de operator. În anul 2000 intră în mănăstire.

Elena Covalciuc, născută la 20 noiembrie 1970 în oraşul Bălţi. Studiază la Colegiul Tehnic din Bălţi (1986-1989), apoi la la Universitatea Pedagogică de Stat “A. Russo” din oraşul Bălţi (1990-1995). Intră în mănăstire în anul 2003.

Complexul monahal. Actualmente se construieşte un bloc de chilii cu biserica-trapeză în cinsteaicoanei Maicii Domnului „Dătătoare de lapte”.

Nevoitoare citesc necontenit Psaltirea şi zilnic înconjoară de trei ori teritoriul mănăstirii rostind rugăciuni şi făcând închinăciuni.

În mănăstire se păstrează peste 50 de părticele din sfinte moaşte donate din Rusia şi Ucraina. Prin aducerea unor icoane personale ale creştinei Galina Şituhina (actualmente monahia Maria) din or. Tiraspol, altele 100 de icoane din mănăstire au început să izvorască mir, iar peste 40 de icoane sângerează.

A fost amenajat cimitirul mănăstiresc unde deja au fost înhumaţi doi nevoitori: Rasoforul Valentin (Goncear), decedat la 7 ianuarie 2012, cel care a donat mănăstirii 3 ha pământ arabil şi a dorit să fie înmormântat în incinta mănăstirii, şi Schimonahia Antonia (Bubulici) de la mănăstirea Frumoasa, care a fost fiică duhovnicească a părintelui Nicolae (Cvasnîi) şi a rugat înainte de deces să fie înmormântată în această sfântă mănăstire.

În prezent se proiectează alte edificii ale mănăstirii, precum şi ale schitului din satul Şuri, la care participă ca specialist arhitectul Veaceslav Chiţan din or. Drochia.

Urmează să fie înaintat Ministerului Justiţiei pachetul de acte pentru reorganizarea actualei parohii în mănăstire.

 Prot. Octavian Moşin

material elaborat în cadrul  Institutului de Studii Enciclopedice a AŞM


[1] Localităţile Republicii Moldova, Vol. VIII, Fundaţia „Draghiştea”, Chişinău, 2008, pag. 379-382.

[2] Actualmente rasofora Alexandra, vieţuitoare a mănăstirii.

[3] Parohia este înregistrată la Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor cu Nr. 1509 la 13 august 2001.

© Foto: Pr. Mihail Bortă

Harta

R12, Drochia, Молдова, 48.10616005267679, 27.799312689649128

Contacte

IMG_0226Mănăstirea „Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana”

MD-5221, cartierul Odaia, s. Miciurin, r-nul Drochia

Tel: /+373/ 252-39-336; GSM/+373/ 692-43-812