Ghidul mănăstirilor și schiturilor din Republica Moldova

Mănăstirea „Sf. M. Mc. Gheorghe” s. Chirilovca

Anul înfiinţării – 09 decembrie 1999

Repere istorice. În urma unei cereri adresate Mitropolitului Vladimir, semnată de creştinii satului Chirilovca, r-nul Floreşti, împreună cu cârmuirea satului Alexeevca, se solicită construirea unei mănăstiri pe teritoriul unei vechi biserici la intrarea în sat, rămasă în ruini. Sfântul lăcaş, care data cu anii 80 ai sec. XIX, a avut de suferit în perioada sovietică.

Conform recensământului din anul 2004 satul Chirilovca număra 136 de oameni, iar în prezent sunt circa 12 gospodării.

La 14 august 1999 Consiliul local al comunei Rădulenii Vechi, jud. Soroca, ia decizia de a permite construcţia unei noi mănăstiri şi alocă 3 ha pământ arabi pentru necesităţile mănăstirii[1]

Obştea este înregistrată cu hramul Sf. M. Mc. Gheorghe la 09 decembrie 1999[2], totodată fiind înregistrat şi schitul mănăstirii cu hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil din s. Stârceni al aceluiaşi raion[3]. În funcţia de stareţ a fost numit ieromonahul Paisie (Tamazlâcaru).

Conform recensământului din anul 2004 satul Stârceni număra 36 de oameni şi avea o biserică ridicată până la ferestre în perioada interbelică.

Începe construcţia mănăstirii Sf. M. Mc. Gheorghe, iar în anul 2003 este oficiată prima Sf. Liturghie. Se construieşte stăreţia şi se repară câteva case părăsite ale satului unde se stabilesc primii nevoitori.

A fost săpată o fântănă în faţa bisericii şi amenajat cimitirul.

Concomitent este împrejmuit cu gard de piatră de la Cosăuţi teritoriul schitului şi este amenajată o încăpere pentru oficierea ierurgiilor. Tot pe teritoriul schitului s-a improvizat o clopotniţă unde se păstrează două clopote din sec. XIX.

În viitorul apropiat urmează finisarea construcţiei bisericii de vară a schitului.

Bibliografie:

[1] A se vedea Decizia Nr. 3/5 din 14 august 1999.

[2] A sevedea Certificatul de înregistrare a părţilor componente ale confesiunilor religioase Nr. 1397 eliberat prin ordinul din 09 decembrie 1999.

[3] A se vedea Certificatul de înregistrare a părţilor componente ale confesiunilor religioase Nr. 1398 eliberat prin ordinul din 09 decembrie 1999.

Egumenul

IMG_0601Arhimandrit Paisie (Tamazlâcaru)

Harta

Stîrceni, Moldova, 47.87555599999999, 28.364166999999952

Contacte

IMG_0597Mănastirea „Sf. M. Muc Gheorghe” s. Chirilovca, r. Floreşti

Tel: /+373/ 250-43-505