Ghidul mănăstirilor și schiturilor din Republica Moldova

Schitul „Adormirea Maicii Domnului”, s. Butuceni

Descriere succintă: Este amplasat într-o stâncă la cca 100m înălţime, fiind alcătuit din mai multe compartimente aflate pe trei niveluri. Partea veche este situata la nord şi constituie 19 caverne, utilizate ca chilii, trapeză şi biserică. Toate comunică între ele prin intermediul unei cărăruşe înguste.

Partea nouă a schitului are un plan geometric bine definitivat. Cele trei niveluri formează respectiv acareturile, trei chilii şi clopotniţa. În prima jumatate a secolului XIX schitul a fost reconstruit, fiind refăcute zidurile distruse şi construită o galerie exterioară susţinuta de stâlpi de lemn.

Istoric: Schitul Butuceni este cel mai pitoresc complex monastic al Basarabiei se află pe malurile stâncoase ale râului Răut. Iniţial au existat şase ansambluri de peşteri, din care astăzi se mai disting două locuri de vieţuire monahală, datând din jurul veacului al X-lea: mănăstirea lui Bosie şi mănăstirea Butuceni. Sunt multe asemănari cu mănăstirea Ţipova sau cu mănăstirile rupestre de la Basarabi, din Dobrogea.

În jurul anului 1600, în imediata apropiere a peşterilor existase un oraş medieval, desfiinţat de domnul Moldovei, Ştefan Tomşa, datorită multor prădăciuni aduse de năvălitorii de la Răsărit.

Ansamblul rupestru Butuceni, aflat la câteva sute de metri de mănăstirea lui Bosie, în apropierea satului Butuceni, este alcătuit dintr-o biserica şi 11 mici chilii. Mănăstirea Butuceni a fost părăsita în anul 1816, biserica rupestră ce o deservea ajungând sa fie folosită de sateni ca biserică de parohie. Datorită transformarilor făcute de aceştia, este greu de precizat cum a arătat biserica iniţială. În 1821, pe dealul de deasupra întrării în biserica rupestră s-a înăţat o clopotniţă, care se vede şi astăzi.

Mănăstirea lui Bosie este unica mănăstire rupestră din Basarabia în care inscripţiile s-au păstrat nealterate. Se pare că a fost construită in anul 1675, după cum grăieşte pisania: „Această mănăstire a facut-o robul lui Dumnezeu Bosie, pârcălabul Orheiului, cu soţia sa şi cu copii săi, în cinstea Domnului, pentru iertarea păcatelor sale; anul 7173 (1675)”.

Unii specialişti consideră că Bosie doar ar fi refacut ansamblul mănăstiresc mai vechi, aflat undeva în apropiere şi degradat datorită fragilităţii rocilor de calcar. Mănăstirea este alcatuită din 8 peşteri ce corespondau, parţial, între ele. Biserica rupestra are aproximativ 6 metri lungime şi 4,5 metri lătime. Printre monahii ce s-au nevoit aici, inscripţiile de pe stânci menţionează pe ieromonahii Teofil şi Varlaam şi Poenachie de la Cotelnici.

În 1915, pe cel mai înalt punct al dealului calcaros se construieşte o biserică cu hramul Adormirii Maicii Domnului.
În timpul Uniunii Sovietice, biserica a fost transformată în muzeu, iar în curtea bisericii s-a construit un pavilion muzeal: întregul ansamblu de peşteri a devenit muzeu în aer liber, bucurându-se de ocrotire din partea statului.

În anul 1996, în ciuda opoziţei lucrătorilor muzeului, biserica Adormirii Maicii Domnului, împreună cu peşterile, sunt trecute în subordinea mănăstirii nou infiinţate. După doi ani în biserică au început să se oficieze Sfânta Liturghie şi celelalte slujbe, după tipic. Chiliile s-au organizat în clădirea de lânga biserică, ce aparţinuse muzeului.

La 14 decembrie 2009 are loc resfinţirea schitului Butuceni, oficiată de către un sobor de preoţi în frunte cu Înalt Prea Sfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove.

Egumenul

Stareţ – Arhim. Vladimir (Poia)

Video

Așezarea

Aşezare: la 60 km spre nord-est de orașul Chişinau

Harta

Butuceni, Moldova, 47.5384851, 29.02825770000004

Patrimoniu

Contacte

Orheiul Vechi monastery Moldova Eastern Europe christian orthodox churches 2Schitul „Adormirea Maicii Domnului”, Butuceni

Adresa: MD-3552, s. Butuceni, judeţul Orhei

Tel: 0-235-56-244; mob: 0796-93-140