Ghidul mănăstirilor și schiturilor din Republica Moldova

Crâmpeie din istoria Mănăstirii „Sf. Irh. Nicolae” (Chistoleni), s. Sadaclia

Mănăstirea Chistoleni a fost fondată grație donației consistente făcută de Vasile Pistol către Mitropolia Basarabiei și a Mitropolitului Gurie Grosu care a organizat în continuare apariția acestui monument spiritual. Nu cunoaștem din careva surse documentare cum a donat Vasile Pistol averea către Mitropolie și în ce condiții, dar judecând după rezultate presupunem totuși că a fost dorința sa, ca la bătrânețe să se călugărească și să-și ofere averea în dar.

Conform mărturiei lui Iachint Ciobanu[1], fiind ucenic de chilie a Mitropolitului Gurie Grosu (fiind și călugărit și hirotonit de către Î. P. S. Sa), a fost trimis să înființeze un schit în județul Tighina, care avea să poarte numele mitropolitului[2]. Aceste evenimente au avut loc în anul 1932[3].

O frumoasă mărturie despre evenimentele și starea de spirit care a cuprin populația din zonă o găsim în revista Misionarul[4]: „S’a înfiinţat un schit nou. În zilele noastre de cumplită criză morală şi materială creştin, Vasile Pistol din comuna Sadaclia, jud . Tighina , şi-a închinat toată averea (54 hectare pămînt, 100 oi, casă, etc.) Mitropoliei Basarabiei pentru a se înfiinţa un schit nou de călugări.

I. P. S . Mitropolit Gurie , însoţit de misionarul eparhial pr. T . Rudiev , a întreprins o călătorie lungă pentru a sfinţi temelia Bisericii sus numitului schit, vizitînd în drum unele parohii.

În ziua dc 7 Noembrie a fost întîmpinat în gara Basarabeasca cu mare fast de clerul şi autorităţile locale şi delegaţiile lucrătorilor cari în numele populaţiei au intervenit ca să se zidească o capelă pe lîngă gară, […].

Desdimineaţă , în ziua de 8 Noembrie , plecăm spre comuna Abaclia sub escorta a 70-80 flăcăi călăreţi. Creştinii cu flori şi lumînări aprinse în mîini întîmpină pe I. P. S. Sa Vlădica laudă rîvna […].

Sosim la noul schit „Mitropolit Gurie”, situat în 5 km, de la Sadaclia și cam la aceeaș distanță de c. Cecur-Mijir. Păr. Ieromonah Iachinf, starețul schitului înființat, se adresează cu următoarele cuvinte: «I. P. S. Stăpîne, Ați pășit în pămîntul făgăduinței, căci precum acela izvora miere și lapte, așa din acest pămînt vor izvorî cuvintele sfintei Scripturi. Pămîntul acesta este rodul muncii unui bun creștin, care a despus smerit toată averea sa la picioarele Mîntuitorului pentru scopuri de binefacere. Vă mulțumim pentru că ați primit această lungă și obositoare călătorie pentru a înnălța rugăciuni fierbinți Tatălui Ceresc cu poporul venit. Urmele Î. P.S. Voastre să fie izvorîtoare de tămăduire și alinare de suferințe, precum dau tămăduire și alinare sufletească urmele Domnului nostru Iisus Hristos, pe Care-l reprezentați. Bine ați venit Î. P. S. Stăpîne».

Se oficiază apoi sub cer liber sfînta Liturghie de Î. P. S. Mitropolit, înconjurat de 10 preoți, 4 diaconi și peste 5000 de credincioși (moldoveni, ruși, găgăuzi și bulgari). Răspunsurile sunt date de armoniosul cor al cîntăreților cerc. III jud. Tighina, sub conducerea d-lui cînt. Mocaleț. Înainte de a hirotonisi pe ierodiaconul Pahomie preot pe seama bisericii ce se va construi, Î. P. S. Sa predică despre taina preoției. La chenonic a predicat misionarul eparhial despre necesitatea și însemnătatea locașurilor dumnezeiești. După sf. Liturghie sa sfințit temelia bisericii și a chiliilor schitului”.

Un articol impresionat din care putem extrage multe concluzii asupra contextului apariției acestei mănăstiri, dar pe care o să-l comentăm mai târziu.

La capitolul înființarea mănăstirii mai avem o mărturie păstrată într-o inscripție marginală de pe un Triodion care se păstrează la mănăstire, și anume: „1935 16 februarie. Se donează acest Triodion Schitului Mitropolit Gurie Județu Tighina înființat în anu 1933 avănd primu stareț Ieromonahul Ioachint!”[5].

Coroborând astfel mărturia părintelui Iachint și a informațiilor documentare pe care le-am descoperit concluzionăm că începuturile mănăstirii (inițial schitului) le putem plasa temporal în anul 1932. Iar după ce starețul Iachint Ciobanu reușește să organizeze viața mănăstirească și materială a schitului, în anul 1933 într-o atmosferă de mare fast vine însuși Mitropolitul Gurie Grosu și sfințește, la data de 8 noiembrie, temelia bisericii și a chiliilor, slujind Sf. Liturghie împreună cu mulțime de preoți și enoriași.

 


[1] S-a născut în comuna Ciuciuleni – Lăpușna, în anul 1896, din părinți evlavioși, Ioan și Adrian. În 1914 intră în M-rea Hâncu, iar din 1944, la schitul Brădicești – Vaslui. Apoi a fost duhovnic la Mănăstirea Sfinții Apostoli – Huși (Bălan Ioanichie, Convorbiri Duhovnicești, vol II, Episcopia Romanului și Hușilor, 1990, p. 572).
[2] Bălan Ioanichie, Convorbiri Duhovnicești, vol. II, Episcopia Romanului și Hușilor, 1990, p. 572-573.
[3] Ibidem, p. 573.
[4] Misionarul, 1933, an 5, nr. 12 – decembrie, p. 753-754.

[5] Marina Guțu, Mănăstirea Chistoleni, În: Mănăstiri și Schituri din Republica Moldova, Chișinău, Institutul de Studii Enciclopedice, 2013, p. 220.

Fragment din lucrarea de masterat „ROLUL BISERICII ORTODOXE ÎN PROMOVAREA CULTURII DIN SUDUL BASARABIEI – Studiu de caz Sadaclia”. Diacon Adrian Macari.