Ghidul mănăstirilor și schiturilor din Republica Moldova

Vremea mulțumirii, culesului și a binecuvântării roadelor la Mănăstirea Sireți

Toamna este anotimpul în care gustăm cu bucurie și recunoștință din toate roadele bogate ale pământului și Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru cele dăruite nouă din belșug. Odată cu încheierea unui vechi an agricol și începutul anului nou bisericesc, și viețuitorii mănăstirii Sireți culeg roadele muncii lor timp de un an, acest proces ducându-i cu gândul la timpul judecăţii lui Dumnezeu, când fiecare din noi va trebui să-şi prezinte roadele vieţii sale înaintea Dreptului Judecător.

În această perioadă a culesului strugurilor, atât monahii, cât și credincioșii, aduc în sfintele locașuri jertfă din roadele muncii lor, ca semn de mulţumire şi recunoştinţă faţă de Dăruitorul cel Milostiv, dar și ca semn al sfinţirii şi întăririi legăturii omului cu El.

Înfrânarea aceasta de a nu gusta din roade până a nu aduce mai întâi jertfă lui Dumnezeu din ele este menționată și în conținutul rugăciunii care se citește la aducerea darurilor de pârgă: „Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai poruncit fiecăruia dintre noi să-Ţi aducem Ţie, după putinţă, ale Tale dintru ale Tale; Care dăruieşti, ca răsplătire pentru aceasta, bunătăţile Tale cele veşnice; Cel ce cu bună plăcere ai primit darul cel după putere al văduvei, primeşte şi cele aduse acum de robul Tău şi-l învredniceşte ca acestea să fie socotite în vistieriile Tale cele veşnice, iar lui dăruindu-i îmbelşugată desfătare a bunătăţilor Tale celor din această lume, împreună cu toate cele ce-i sunt de folos”.

Vinul este utilizat alături de pâine mai întâi la Sfânta Liturghie, pentru prefacerea lui în Sfântul Sânge al Domnului, apoi la slujba Cununiei, a Litiei și la slujbele funebre (înmormântare, parastas, panihidă).

În țara noastră, cultura viței-de-vie este puternic dezvoltată, aceasta încă din vechime reprezentând drept simbol al fericirii și al bunăstării materiale.

În Noul Testament, aceasta a primit noi sensuri, ea închipuind acum Împărăția Cerurilor. Pentru aceasta, Mântuitorul spune: „Rămâneţi întru Mine şi Eu întru voi. Aşa cum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu veţi rămâne întru Mine. Eu sunt viţa; voi, mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu întru el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic. Dacă cineva nu rămâne întru Mine, se aruncă afară ca o mlădiţă şi se usucă; şi le adună şi le aruncă în foc şi ard” (Ioan 15,4-6).

De asemenea, în cadrul slujbei Sfintei Liturghii, în rugăciunea rostită de către episcop, vedem lumea asemănată cu via: „Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta Ta și o desăvârșește pe ea“ (Psalm 79, 15-16).

Text: Sergiu Crudu, teolog

Foto: Pr. Mihail Bortă