Ghidul mănăstirilor și schiturilor din Republica Moldova

Slujbă Arhierească cu prilejul hramului Mănăstirii Zăbriceni

Tradițional, în a treia zi de Nașterea Domnului, la Mănăstirea Zăbriceni are loc Sfînta Liturghie Arhierească prilejuită de sărbătoarea hramului. Și în acest an serviciul divin a fost oficiat de către Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din care a făcut parte Prea Cuviosul părinte sțareț, Arhimandritul Damian (Burlacu), părintele secretar eparhial, Protoiereul Adrian Cotelea, stareți de mănăstiri și slujitori ai sfintelor altare din România, din episcopia noastră și din alte eparhii ale Bisericii Ortodoxe din Moldova. La Sfînta Liturghie au fost prezenți și numeroși credincioși, oaspeți din străinătate, închinători și viețuitori ai sfintei mănăstiri.

După Sfînta Liturghie a urmat slujba unui Te-Deum, apoi Ierarhul a rostit un cuvînt de învățătură și de felicitare. Prea Sfinția Sa a îndemnat monahii și credincioșii să trăiască cu intensitate aceste clipe de maximă bucurie duhovnicească pentru omenire, izvorîtă din imensa bunătate și iubire de oameni a Părintelui Ceresc, care ni L-a dat pe Fiul Său cel Unul Născut în lume ca să ne fie Mîntuitor și Izbăvitor.

Mai mulți ctitori ai Mănăstirii Zăbriceni au fost decorați de către Prea Sfințitul Nicodim cu înalte distincții eparhiale.

Preacuviosul părinte stareț, Arhimandritul Damian Burlacu, i-a oferit Ierarhului în dar din partea obștii monahale, în semn de recunoștință pentru dragostea și grija ce o poartă sfintei mănăstiri, o icoană cu chipul Mîntuitorului.

Toți credincioșii prezenți la slujba de sărbătoare au primit în dar din partea Prea Sfințitului Nicodim, în semn de binecuvîntare Arhierească, cîte o iconiță.

Apoi a urmat o agapă frățească, pregătită cu multă dragoste de către viețuitorii sfintei mănăstiri, la care au luat parte toți slujitorii și credincioșii.

Sursa: http://www.eparhia-edinet.md/