Ghidul mănăstirilor și schiturilor din Republica Moldova

Scurt istoric al schitului Frumoasa

Pe timpuri, mănăstirea Frumoasa a avut un schit, distanță de 1 km, în valea numită ”a Țigăncii”. Odată cu închiderea mănăstirii, a fost desființat șischitul, iar imobilele acestuia s-au distrus.

În primăvara anului 2004, mănăstirea a iniţiat procesul de redobândire a terenului pe care a activat schitul. Urmare a adunării generale a satului Frumoasa, Consiliul Primăriei Frumoasa, prin decizia nr. 11/06 din 18.10.2005, a decis vânzarea către mănăstirea Frumoasa a 0,3 ha de pământ extravilan pentru rezidirea schitului.

La 7 iulie 2005, arhimandritul Ambrozie (Munteanu), stareţul mănăstirii Frumoasa, cu binecuvântarea IPS VLADIMIR Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove, a sfinţit temelia bisericii schitului în cinstea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul şi a Sfântului Paisie de la Neamţ.

La 5 iulie 2010 monahia Paisia (Oboroc) a fost numită Stareță a Schitului ”Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” prin decretul IPS VLADIMIR, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove.

În prezent obştea schitului este formată din: o monahie, o rasoforă și două surori de ascultare.

Gospodăria schitului constă din:

– O biserică de piatră acoperită cu ţiglă metalică cu hramul Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul şi Sfântului Paisie de la Neamţ;
– o casă de locuit din piatră, acoperită cu foi de ardezie;
– un grajd de piatră, acoperit cu foi de ardezie, pentru animale;
– o stână pentru ovine şi caprine;
– o fântână de piatră;
– 1,3 ha pământ;
– alte construcţii aferente.