Ghidul mănăstirilor și schiturilor din Republica Moldova

Mesajul Preasfințitului Părinte Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan  la împlinirea a 40 de ani de viață a Preacuvioasei Maici Vera (Spinei), Stareța Mănăstirii Cușelăuca.

Preacuvioasă Maică Stareță,

Aniversarea împlinirii a 40 de ani de viață a Preacuvioșiei Voastre, este un prilej deosebit de a mulțumi lui Dumnezeu pentru darul sfânt al vieții și pentru darurile revărsate, cultivate prin rugăciune și osteneală, prin înțelepciune și stăruință, spre binele Bisericii și slava lui Dumnezeu.

Din cei 40 de ani ca vârstă a Preacuvioșiei Voastre, o mare parte i-ați petrecut în slujire monahală.

Cu ani în urmă ați primit cu smerenie binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir de a conduce Mănăstirea Cușelăuca. În toți acești ani vatra monahală Cușelăuca a cunoscut o adevărată perioadă de înflorire prin restaurarea și dotarea celor două biserici și amenajarea teritoriului. În același timp cu lucrările edilitare, a sporit mult și viața duhovnicească a Mănăstirii.

Astăzi, la sărbătoarea binecuvântată, de împlinire a 40 de ani de viață și de multă activitate misionară, aflate sub semnul rodirii binecuvântate și împlinite în statornica slujire a Mănăstirii Cușelăuca, Vă adresăm doriri de sănătate, pace, bucurie și mult ajutor sfânt de la Dumnezeu în viață și activitatea zilnică.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Dăruitorul vieții și al tuturor binefacerilor, Să Vă dăruiască în continuare aceeași râvnă și înțelepciune de a sluji Biserica.

Întru mulți și fericiți ani, Preacuvioasă Maică Stareță!

Cu aleasă prețuire și binecuvântare,

Siluan,

Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan

Stareț al sfintei mănăstirii Curchi, Preşedinte al Sectorului Sinodal Mănăstiri şi Viaţă Monahală