Ghidul mănăstirilor și schiturilor din Republica Moldova

Mesajul de felicitare al PS Siluan, Episcop de Orhei, adresat PS Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, cu prilejul celebrării zilei onomastice

Preasfințitul Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, își sărbătorește astăzi, 29 iunie/12 iulie 2017, în ziua pomenirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ziua onomastică.

Cu acest prilej, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei și Vicar mitropolitan, a adresat un mesaj de felicitare:

În ziua prăznuirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ziua ocrotitorului spiritual al Preasfinției Voastre, avem deosebita bucurie de a Vă adresa sincerele noastre felicitări și cele mai alese urări de bine.

În aceste momente deosebite, încercăm să îndreptăm gândurile noastre spre Dumnezeu, rugându-L să Vă dăruiască deplină sănătate trupească și sufletească și întru toate bună sporire, iar Sfinții Apostoli Petru și Pavel să Vă fie fierbinți rugători și mijlocitori către tronul ceresc.

Prin pronia lui Dumnezeu ați fost ales păstor de suflete, asemenea ocrotitorului Dumneavoastră ceresc, Sfântul Apostol Petru, având un rol remarcabil la buna organizare și conducerea cu chibzuință a Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, în aceste vremuri tulburi pe care societatea noastră le trece.

Activitatea pastoral-misionară impresionantă, jertfelnicia părintească şi devotamentul Preasfinției Voastre vorbesc de faptul că sunteți un om trimis de Dumnezeu și o personalitate puternică care știe să se jertfească pentru binele și fericirea celor din jur, fiind „precum o lumânare” care se topeşte pentru a răspândi lumină, căldură și speranță în sufletele multor credincioși și fii duhovnicești, ce V-au fost încredințați de Sfânta noastră Biserică spre păstorire.

Sfinții Apostoli Petru și Pavel să asculte smerita noastră rugăciune și să mijlocească pentru noi către Bunul Dumnezeu ca să ne împărtășească și nouă harul Său cel sfințitor, care să ne ducă la cunoașterea celor dumnezeiești, iar Mântuitorul Hristos, Arhiereul cel Veșnic, să ne dăruiască iertare de păcate și să ne întărească în dragostea Sa, făcându-ne să înțelegem că numai El este împlinirea tuturor dorințelor noastre.

Întru mulți ani, Preasfinția Voastră!

Cu dragoste frățească în Hristos Domnul,

✟ Siluan,

Episcop de Orhei,

Vicar mitropolitan