Ghidul mănăstirilor și schiturilor din Republica Moldova

Mesaj de condoleanţe adresat poetului și directorului Casei -Muzeu „Alexei Mateevici”, dl Ion Găină, în legătură cu trecerea la cele veșnice a mamei sale

Stimate frate Ioan,

Vestea trecerii la cele veşnice a roabei lui Dumnezeu Vera, ne-a întristat profund, pentru că nu este nimic mai dureros şi mai cutremurător în această viață pământească, decât să-ţi pierzi un părinte…

A fost o creștină-exemplu, care a sădit în sufletul micului Ioan dragostea curată față de Dumnezeu, Biserică și Credința Ortodoxă, care l-a ajutat în anii de cumpănă să rămână pe calea cea dreaptă.

Duminica și sărbătorile nu lipsea de la Sfânta Biserică. Chipul ei blând și luminat va rămâne în imaginea noastră pentru totdeauna.

În aceste momente când sufletul roabei lui Dumnezeu Vera merge în lumina cea neapusă a Împărăţiei Cerurilor, ne rugăm Domnului Hristos, Cel înviat din morţi, să odihnească sufletul ei în ceata sfinţilor, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit.

Veşnică ei pomenire din neam în neam!

Cu multă compasiune, Obștea Mănăstirii 

„Sf. Mironosiţe Marta și Maria”, s. Hagimus, r. Căuşeni