Ghidul mănăstirilor și schiturilor din Republica Moldova

Cuviosul Paisie Velicicovschi celebrat la Mănăstirea Noul-Neamţ

Tradiţional, prima zi a Postului Naşterii Domnului, când este prăznuit şi Cuv. Paisie de la Neamţ, sobor de arhierei şi preoţi, dimpreună cu numeroşi credincioşi se adună la mănăstirea Noul-Neamţ, Chiţcani.

Anul acesta soborul mănăstiresc a primit pe ÎPS Mitropolit Vladimir, care dimpreună cu trei arhierei, a oficiat Sf. Liturghie. Ierarhii veniţi au fost Mitropolitul Simeon de Viniţa şi Moghiliov-Podolsk, Arhiepiscopul Alexei de Balta şi Ananiev, Episcopul Nicodim de Edineţ şi Briceni.

Îm timpul serviciului divin, Vlădica Vladimir l-a hirotonit în treapta de preot pe diaconul Victor Pântea, pe seama bisericii cu hramul „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul” din s. Făurești, com. Ciorescu.

Liturghia de astăzi a fost una deosebită și pentru ipodiaconul Ioan Condur care a fost hirotonit de către Mitropolit în treapta de diacon, ambii nou hirotoniți primind felicitările şi îndemnurile părinteşti ale Înaltpreasfinţiei Sale

Pelerinii veniţi din toate colțurile țării au primit binecuvântarea Mitropolitului Vladimir, care în cuvântul său duhovnicesc a îndemnat pe cei prezenţi la un post cu osârdie şi cu alese roade duhovniceşti.

La rândul său, părintele Arhimandrit Paisie (Cecan) a mulţumit Înalt Preasfinției Sale pentru frumoasele cuvinte de felicitare şi a asigurat pe Întâistătător de supunere fiască şi râvnă și de acum înainte.

La finele Sfintei Liturghii s-a săvârşit un Te-Deum la icoana Sf. Paisie Velicicovschi, iar la mormântul vrednicului de pomenire Episcop Dorimedont s-a săvârşit un Parastas.

A urmat o agapă creştină oferită cu multă dragoste de obștea mănăstirii.

Serviciul de presă al Mitropoliei