Ghidul mănăstirilor și schiturilor din Republica Moldova

Arhimandritul Irinarh (Rusu), Duhovnicul mănăstirii „Sf. Simeon Stâlpnicul” din s. Niculăeuca, r. Orhei, felicitat cu ocazia celor 45 de ani ai vieții

Preacuvioase părinte Irinarh,

Vă felicităm cordial cu ocazia aniversării semnificative – 45 de ani din ziua nașterii – și Vă adresăm cele mai alese urări de bine.

În această zi de sărbătoare îl rugăm pe Milostivul Dumnezeu să Vă dăruiască deplină sănătate trupească și sufletească, înțelepciune ca să aveți puterea de a păstori și mai departe, tot cu aceeași râvnă duhovnicească pe care o purtați pentru întreaga obște și pentru toți fiii și ficele duhovnicești ai Cuvioșiei Voastre.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu ca şi în continuare să vă duceți cu cinste şi credincioşie nobila misiune de păstorire a sufletelor.

Cu dragoste creştinească şi deosebită preţuire, obştea mănăstirii „Sf. Simeon Stâlpnicul” din s. Niculăeuca, r. Orhei