Ghidul mănăstirilor și schiturilor din Republica Moldova

A trecut la cele veșnice Maica Teodora Jalbă de la Mănăstirea Sireți

Marți, 27 noiembrie 2018, obştea Sfintei Mânăstiri Sireţi a anunţat trecerea la Domnul a monahiei Teodora Jalbă, nevoitoare a acestui așezământ monahal (17 noiembrie 1934- 27 noiembrie 2018).

Multe valuri și furtuni i-au pus la încercare credința și statornicia acestei smerite monahii, blânde și iertătoare.

Însă, toate aceste necazuri nu au doborât-o, ci au făcut-o mai luptătoare în hotărârea ei de a rămâne alături de viețuitorii mânăstirii Sireți și de a duce greutatea și asprimea vieții monahale, speranță pe care a văzut-o realizată atunci când s-a înălțat Schitul în cinstea Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, ctitoria sa.

Trecerea la cele veșnice a Monahiei Teodora reprezintă o pierdere mare pentru obștea mănăstirii Sireți, dar și pentru toţi cei care au cunoscut-o. Ea a fost omul cald cu suflet bun, căutat cu dragă inimă, care și-a închinat viața slujirii lui Hristos şi a fost cu adevărat un model de statornicie și viață cuvioasă.

Preacuvioasa Maică Teodora rămâne în amintirea tuturor un model luminos, care şi-a dedicat viaţa cinului monahal, având o credință creștină profundă.

Plecarea sa dintre noi înseamnă o grea pierdere, deoarece ea s-a ostenit în chip pilduitor, fiind un model de statornicie, smerenie, ascultare și râvnă pentru slujirea lui Hristos și a Bisericii Sale.

În aceste momente de întristare, ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Biruitorul morții şi Domnul vieții, să așeze sufletul roabei Sale Monahia Teodora împreună cu drepții, în lumina şi iubirea Preasfintei Treimi.

Slujba Înmormântării va avea loc joi, 29 noiembrie 2018, şi va fi precedată de Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, care va fi oficiată la Schitul cu hramul „Sfânta Ecaterina” din s. Sireți, r. Strășeni.

Veşnica ei pomenire din neam în neam!

Sectorul Sinodal „Mănăstiri și viață monahală”